Hankkeen omat ryhmät

Hanke toimii nuorten äänenä, kun palveluita kehitetään hyvinvointialueilla

Tälle sivulle on koottu hankkeen tiedonkeruuta varten perustetut ryhmät. Niihin jäsenet voivat jakaa asioita, joita haluavat muille sanoa.