Arkipäiväkirja

Voit kirjoittaa päiväkirjaa omasta arjestasi. Luo tätä varten piilotettu ryhmä (lisätietoja: Ryhmän julkisuusaste ja Ryhmän perustaminen). Voit katsoa esimerkin arkipäiväkirjasta täältä: Arkipäiväkirjan esimerkki

Arkipäiväkirja toimii oman arjen tarkastelun välineenä. Voit saada lisää ymmärrystä arjestasi ja sen vaikutuksista hyvinvointiin. Lisäksi arkipäiväkirja toimii hyvänä pohjana oman tarinan kirjoittamiseen.

Se voi kehittää ymmärrystäsi oman arkesi vaikutuksista hyvinvointiisi, auttaa tarinan kirjoittamisessa tai sen avulla voit löytää yleisesti asioita, joilla .

Arkipäiväkirja

Arkipäiväkirjaa voit kirjoittaa kuvaamalla lyhyesti päiviesi sisältöä esimerkiksi seuraavalla jaottelulla:
– Toiminta (mitä teit)
– Paikka (missä toiminta tapahtui)
– Aika (mihin aikaan arviolta toiminta tapahtui)

Arkipäiväkirjassa on ajatuksena, että se havainnollistaa arjen rakenteita. Arjen perusrutiinit, kuten syöminen, nukkuminen, liikunta, päivärytmi, viikkorytmi ja sosiaalinen elämä ovat tavallisia, mutta tässä yhteydessä kiinnostavia asioita.

Arkipäiväkirja tekee näkyväksi arjen sisältöä ja toiminnan säännöllisyyttä. Karkeasti toiminta voidaan jakaa säännölliseen (toistuu suunnilleen samanlaisena ja samaan aikaan), epäsäännölliseen (toistuu suunnilleen samanlaisena, mutta ajankohta vaihtelee merkittävästi) sekä satunnaiseen (toiminta on tavallisesta poikkeavaa ja sen ajankohta vaihtelee).

Säännöllisestä toiminnasta esimerkkinä voisi olla vaikkapa aamupalan syöminen, joka tapahtuu suunnilleen samaan aikaan (esimerkiksi pian heräämisen jälkeen).
Epäsäännöllistä toimintaa on esimerkiksi kaverin luona kylässä käynti.
Satunnaista toimintaa puolestaan ovat vaikkapa erilaiset retket tai matkat, jotka ovat tyypillisesti kertaluontoisia.

Jos haluat tarkastella arkipäiväkirjaasi yhdessä hanketyöntekijän kanssa, voit kutsua hänet luomaasi ryhmään. Yhdessä voimme hahmotella arkipäiväkirjan avulla arkesi rakennetta, millaisia rytmejä ja rutiineja siellä on jne. – ja erityisesti pohtia, miten arkeasi voisi rakentaa entistä enemmän hyvinvointiasi tukevaksi.